Rendelési tájékoztató

Tájékoztatunk, hogy megrendelésed elküldését – és annak a Gyroscope Kft-hez történő megérkezését – követően legfeljebb 48 órán belül e-mailben igazoljuk vissza megrendelésedet. Az igazoló üzenet megérkezését követően a Vásárló részéről a megrendelés-összesítőben részletezett termékek tekintetében beáll a szerződéses kötöttség, valamint egyúttal igazolja az ajánlat Gyroscope Kft. általi elfogadását is.

A Vásárló mentesül a szerződéses kötöttsége alól, amennyiben a megrendelésének elküldését követően, legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg a Gyroscope Kft-től az elküldött megrendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt. Ebben az esetben az esetlegesen előre kifizetett összeget a Gyroscope Kft. maradéktalanul visszatéríti.

A Gyroscope Kft. által üzemeltetett yalmana.hu webáruházból történő vásárlás távollevők között létrejött, nem írásban megkötött szerződésnek minősül, amely a felek között magyar nyelven jön létre. A szerződést a Gyroscope Kft. nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető. Az egyes megrendelésekhez egyedi rendelés szám kerül hozzárendelésre, amely alapján kerülnek a konkrét megrendelések adatai elektronikus adatbázisban nyilvántartásra.

A Gyroscope Kft. nem veti alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.